Regelingen

Historie:

De laatste jaren hebben de leden van de ANV van diverse regelingen voor akkernatuur gebruik kunnen maken. Zo hebben vele agrariërs kennis kunnen op doen met het inpassen van akkerranden op hun bedrijf. Als eerste was er een project van de werkgroep grauwe kiekendief gericht op akkervogels en brede akkerranden. Vervolgens tuigde de landelijke overheid het subsidiestelsel voor natuur en landschap (SNL) op , een 6 jarige regeling waarvan bij ons enkele deelnemers zijn. Deze regeling loopt dit in 2015 af. Daarna kwam het project ‘’bloeiend bedrijf’’ wat een grote groep agrariërs in ons werkgebied heeft geactiveerd. Dit is een project waarin demonstratie centraal stond. Niet alleen het laten zien aan collega boeren die dus kennis maken met het effect van functionele agrobiodiversiteit (FAB) maar ook aan buitenstaanders cq burgers en buitenlui laten zien en leren van dit fenomeen. Tegelijkertijd liep het project “Akkerranden Flevoland’’, een samenwerkingsverband tussen de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Dit project is vooral gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater door het aanleggen van (smallere) akkerranden langs watergangen in Flevoland.

Heden:

Vandaag loopt nog de regeling ‘’opmaat’’ van de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland in Flevoland. Dit is eigenlijk een doorstart die de ARF (akkerranden Flevoland) regeling heeft gemaakt, als opmaat naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2016 van start zal gaan. Het opmaat project loopt in 2014 en 2015 en heeft 15 deelnemers in ons gebied. Vanaf 2016 gaat het nieuwe beleid voor agrarisch natuurbeheer van start. Hiertoe hebben de gezamenlijke ANV’s van Flevoland, waaronder ANV Akkerwaard, het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) opgericht. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.flevolandsagrarischcollectief.nl.