Contact

Voor contact verwijzen we naar de bestuursleden van ANV Akkerwaard Flevoland www.stichtingnatuurbedrijfakkerwaard.nl

Postadres ANV Akkerwaard Flevoland

Cumulus 70

3893 DB  Zeewolde

E-mail: anvakkerwaardflevoland@hotmail.com

KVK ANV Akkerwaard: 32159289.

KVK Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard: 63304767

Dagelijks bestuur

Bert Talens, voorzitter

Peter Hilgers, secretaris

Riëtte Koops, penningmeester

Jan Peter Westers, algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid vacant.