Doelstelling ANV

De doelstellingen van de ANV:

a| Het nemen van initiatieven op het gebied van agrarisch natuurbeheer;

b| Het open polderlandschap versterken met natuurlijke elementen;

c| Het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrekking tot agrarisch natuur en landschapsbeheer;

d| Agrariƫrs en bewoners van de omliggende steden en dorpen te stimuleren zich actief in te zetten voor het natuur en landschapsbeheer in hun omgeving.