Website ANV in de lucht

Vandaag is de website van ANV Akkerwaard Flevoland een feit. Voor leden, geïnteresseerden en anderen is alle informatie over de stichting helder en eenvoudig terug te vinden. Ook de agenda is online te...

Vogelakker moet kiekendief in Flevoland houden

De aanleg van een vogelakker aan de Vogelweg in Zeewolde moet meer kiekendieven en veldleeuweriken naar Flevoland halen. Die vogelsoorten komen steeds minder in de provincie voor. De vogelakker wordt de komende dagen ingezaaid met gewassen die interessant zijn voor insecten en muizen. Daar komen dan weer vogels op af. Het nieuwe gebied van 50 hectare is het resultaat van samenwerking tussen stichting Het Flevo-landschap, ANV Akkerwaard en stichting De Grauwe Kiekendief. Bron: Omroep...