Over ANV Akkerwaard

De agrarische natuurvereniging (ANV) Akkerwaard Flevoland is in 2009 opgericht door een aantal agrariërs uit het zuidelijk deel van Flevoland en agrariërs die tussen de Knardijk en de Larserweg wonen.

Akkerbouwers en Veehouders die interesse hebben in de natuurlijke verbreding van hun agrarische bedrijven met een akkerrand of perceel agrarisch natuurbeheer, gaan met elkaar van start. In 2009 bestond er een mogelijkheid om op kleine schaal met akkerranden te experimenten die een leefgebied (habitat) voor de grauwe kiekendief opleverden. Een nieuwe start met nieuwe elementen krijgt de aandacht van een vijftiental agrariërs.